Priečinok SPU/NZ/26/2013 - Dodávka tovarov informačno-komunikačných technológií (IKT)

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku SPU/NZ/26/2013 - Dodávka tovarov informačno-komunikačných technológií (IKT).

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Doplnenie a úprava súťažných podkladov17.10.201317.10.2013
Otváranie časti ponúk "Ostatné"
Informácia podľa § 41 ods. 1I. Kružlíková30.10.2013
30.10.2013
Súťažné podklady
I. Kružlíková
11.09.2013
11.09.2013
Súťažné podklady - úprava
vo verzii upravenej a doplnenej n...24.10.201324.10.2013
Vysvetlenie súťažných podkladov
03.10.2013
03.10.2013
Vysvetlenie súťažných podkladov 2
I. Kružlíková24.10.201324.10.2013
Vysvetlenie súťažných podkladov 3
I. Kružlíková25.10.201325.10.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.