Priečinok Zápisnice rok 2006

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Zápisnice rok 2006.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Zápisnica 9 zo zasadnutia AS SPU v NItre 5.12.2006
07.09.201207.09.2012
Zápisnica 8 zo zasadnutia AS SPU v NItre 28.11.2006
07.09.2012
07.09.2012
Zápisnica 6 zo zasadnutia AS SPU v NItre 11.10.2006
07.09.2012
07.09.2012
Zápisnica 5 zo zasadnutia AS SPU v NItre 4.7.2006
M. Cigáňová
07.09.2012
07.09.2012
Zápisnica 3 zo zasadnutia AS SPU v NItre 10.5.2006M. Cigáňová
07.09.2012
07.09.2012
Zápisnica 4 zo zasadnutia AS SPU v NItre 14.6.2006
M. Cigáňová07.09.201207.09.2012
Zápisnica 2 zo zasadnutia AS SPU v NItre 15.3.2006M. Cigáňová
07.09.2012
07.09.2012
Zápisnica 1 zo zasadnutia AS SPU v NItre 8.3.2006M. Cigáňová07.09.2012
07.09.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.