Priečinok Štatút Správnej rady SPU v Nitre

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Štatút Správnej rady SPU v Nitre.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 1 z 1).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Štatút Správnej rady SPU v Nitre
12.01.2015
12.01.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Archív Správnej rady SPU v Nitre