Priečinok Kvalita vzdelávania

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kvalita vzdelávania.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Politika kvality TF SPU v Nitre
R. Gálik
08.10.2014
13.06.2016
Fakultná rada kvality - rozhodnutie dekana č. 1/2016
R. Gálik
13.06.2016
13.06.2016
Fakultná rada kvality TF SPU v Nitre
18.11.201313.06.2016
Akčný plán TF SPU v Nitre
16.04.201424.02.2016
Komisie pre študijné programy
R. Gálik
24.03.2015
26.03.2015
Samohodnotiaca správa
R. Gálik
13.11.2014
13.11.2014
Ciele kvality TF SPU v Nitre
09.10.2014
09.10.2014
Rokovací poriadok FRK TF SPU v Nitre
07.04.2014
09.10.2014
Štatút FRK TF SPU v NitreR. Gálik07.04.201409.10.2014
Fakultná rada kvality - rozhodnutie dekana č. 1/201318.11.201309.10.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.