Folder Ing. Ľubica Kubicova, PhD.

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Ing. Ľubica Kubicova, PhD..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
DekrétE. Kaliariková03/03/201703/03/2017
Výpis z VR FEMV. Psotová06/02/201406/02/2014
Prezenčná listina z VR FEMV. Psotová05/23/201405/23/2014
Hodnotiaca správa hab.komisieV. Psotová05/23/201405/23/2014
PosudokV. Psotová03/04/201403/04/2014
Posudok V. Psotová02/18/201402/18/2014
Posudok V. Psotová02/06/201402/06/2014
ŽivotopisV. Psotová12/18/201312/18/2013
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednáškyV. Psotová11/29/201311/29/2013
Žiadosť o habilitačné konanieV. Psotová11/29/201311/29/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.