Priečinok Komplexná akreditácia

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Komplexná akreditácia.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
VZOR IL predmetu pre 3. stupeň štúdia
M. Urbanová02.04.2014
02.04.2014
Informácie pre garantov študijných programov
02.04.2014
02.04.2014
VZOR IL predmetu pre 1. a 2. stupeň štúdia
M. Urbanová
02.04.2014
02.04.2014
Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR o kreditovom systéme štúdia
M. Urbanová
05.03.2014
05.03.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.