Priečinok Úpravu priestorov miestností sušiarne prádla a práčovne v ŠD A.Bernoláka - Nová doba SPU v Nitre

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Úpravu priestorov miestností sušiarne prádla a práčovne v ŠD A.Bernoláka - Nová doba SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 3 z 3).

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Výkaz - výmer Práčovňa
I. Kružlíková13.03.201413.03.2014
Výkaz - výmer Sušiareň13.03.2014
13.03.2014
Výzva13.03.201413.03.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.