Priečinok Ing.Klaudia Halászová,PhD.

   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing.Klaudia Halászová,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 16).

1-10 11-16

Názov
KomentárVložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
pozvanka na habilitacnu prednášku a obhajobu habilitačnej práce
07.11.2014
27.02.2017
Žiadosť o udelenie titulu docent
A. Matuškovičová
23.04.2014
27.02.2017
oponentsky posudok 1
07.11.2014
25.01.2016
oponentsky posudok 2
A. Matuškovičová07.11.2014
25.01.2016
oponentsky posudok 3
07.11.201425.01.2016
navrh HK
12.12.2014
25.01.2016
Rozhodnutie- priloha 11
12.12.2014
25.01.2016
vypis VR
A. Matuškovičová
12.12.2014
25.01.2016
oznamenie o vymenovaní
13.01.2015
25.01.2016
dekret
13.01.2015
25.01.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.