Priečinok PhDr. Tomasz Wolowiec, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku PhDr. Tomasz Wolowiec, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Hodnotiaca správa hab. komisie
E. Bieleková
29.01.2015
29.01.2015
posudokE. Bieleková
29.01.2015
19.02.2015
Prezenčná listina z VR FEME. Bieleková29.01.2015
06.02.2015
Výpis z VR FEM
E. Bieleková
29.01.2015
29.01.2015
posudok
29.01.2015
29.01.2015
Návrh HK na udelenie titulu docent29.01.201529.01.2015
Posudok prof.Štefko
E. Bieleková
06.11.2014
06.11.2014
životopis19.05.2014
07.07.2015
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
16.05.2014
16.05.2014
Žiadosť o habilitačné konanie
06.05.2014
06.05.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.