Priečinok Súťažné podklady k VOS na prenájom bufetov SPU v Nitre

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Súťažné podklady k VOS na prenájom bufetov SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Spotrebný kôš k VOS bufety
11.02.2015
11.02.2015
Prílohy bufety 1,2,3,4
11.02.2015
11.02.2015
Súťažné podklady VOS bufety (2)
J. Sochorová
11.02.2015
11.02.2015
Súťažné podklady VOS bufety (1)
J. Sochorová
11.02.2015
11.02.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.