Priečinok Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetov SPU v Nitre - opakovaná

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetov SPU v Nitre - opakovaná.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Nájomná zmluva - bufet ŠD Bernolák
02.04.2015
02.04.2015
Nájomná zmluva - bufet ŠD Mladosť
02.04.2015
02.04.2015
Nájomná zmluva - bufet pavilón S
A. Melchertová02.04.2015
02.04.2015
Nájomná zmluva - bufet pod aulou
A. Melchertová02.04.201502.04.2015
Príloha č. 6A. Melchertová23.03.201523.03.2015
Príloha č. 5
A. Melchertová
23.03.2015
23.03.2015
Príloha č. 1,2,3,4
A. Melchertová23.03.201523.03.2015
Súťažné podklady
A. Melchertová23.03.201523.03.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.