Priečinok Ing.PaedDr.Jaroslav Jedlička,PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing.PaedDr.Jaroslav Jedlička,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 17).

1-10
11-17

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zoznam hlasujucich VRA. Matuškovičová26.11.2015
27.02.2017
pozvanka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce30.09.2015
27.02.2017
publikacna cinnost
A. Matuškovičová
24.01.2015
24.02.2017
oponentsky posudok 3
25.07.2015
25.01.2016
oponentsky posudok 2A. Matuškovičová
25.07.2015
25.01.2016
oponentsky posudok 1A. Matuškovičová
25.07.2015
25.01.2016
stanovisko HK priloha 8
24.08.2015
25.01.2016
Navrh habilitacnej komisie
A. Matuškovičová
03.11.2015
25.01.2016
výpis VR
A. Matuškovičová26.11.201525.01.2016
príloha11 Rozhodnutie 26.11.2015
25.01.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.