Priečinok JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10 11-13

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Dekrét03.03.201703.03.2017
Vymenúvacie konanie
15.12.2015
15.12.2015
PozvánkaE. Kaliariková15.12.2015
15.12.2015
Návrh na udelenie titulu "docent"
08.12.2015
08.12.2015
Prezenčná listina VR FEM, 25.11.2015E. Kaliariková
04.12.2015
04.12.2015
Rozhodnutie VR FEM, 25.11.2015
04.12.2015
04.12.2015
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
E. Bieleková06.05.201521.08.2015
Suhlas dotknutej osoby
27.05.2015
22.07.2015
posudok_Skodova-Parmova
22.07.2015
22.07.2015
posudok_Buday
14.07.201514.07.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
dokumenty