Priečinok studijne

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku studijne.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 28).

1-10
21-28

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dohoda o odbornej praxi študenta v anglickom jazyku
29.11.2011
29.11.2011
Dohoda o odbornej praxi študentov
29.11.2011
29.11.2011
Harmonogram výuky v akademickom roku 2014-201529.06.2014
29.06.2014
Kde poskytuje SPU ubytovanie pre svojich študentov v ak. roku 2010/2011
I. Takáč28.11.201128.11.2011
Nové študijné plány na ak.r. 2010/2011
I. Takáč
20.01.2012
20.01.2012
Pokyny k tvorbe rozvrhov na ak. rok 2011/2012I. Takáč28.11.201128.11.2011
Pokyny pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia FEŠRR v dennej a externej forme štúdia k prihlasovaniu sa na témy diplomových prác v ak. roku 2011/12
I. Takáč
29.11.2011
29.11.2011
Pokyny pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia FEŠRR v dennej a externej forme štúdia k prihlasovaniu sa na témy bakalárskych prác v ak. roku 2011/12
I. Takáč28.11.201128.11.2011
Poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2011/2012 na I., II. a III. stupni štúdia
28.11.2011
28.11.2011
Report on Educational Activities of FESRD for the Academic Year 2012/2013
16.01.2014
16.01.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 9 z 9).

Názov
Vstup do priečinka
Fakultná rada kvality
ing
PHD studium
Študijné programy v AJ
Medzinárodné štúdium
bc
CEEPUS
Studijné dokumnety na anglicku web stranku
Erasmus