Folder studijne

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder studijne.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 28).

1-10 11-20 21-28

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v a.r. 2008/2009I. Takáč11/28/201111/28/2011
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v a.r. 2009/2010I. Takáč11/28/201111/28/2011
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v a.r. 2010/2011I. Takáč01/08/201201/08/2012
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v a.r. 2012/2013I. Takáč11/29/201311/29/2013
Štipendijný poriadok SPUI. Takáč11/26/201111/26/2011
Štúdijná príručka FEŠRR na akademický rok 2008/2009I. Takáč11/28/201111/28/2011
Štúdijná príručka FEŠRR na akademický rok 2009/2010I. Takáč11/28/201111/28/2011
Štúdijná príručka FEŠRR na akademický rok 2010/2011I. Takáč11/28/201111/28/2011
Študijná príručka FEŠRR na akademický rok 2011/2012I. Takáč11/28/201111/28/2011
Študijné plány bakalárskych študijných programov v akad. roku 2011/2012I. Takáč11/28/201111/28/2011


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 9).

NameEnter folder
Fakultná rada kvality
ing
PHD studium
Študijné programy v AJ
Medzinárodné štúdium
bc
CEEPUS
Studijné dokumnety na anglicku web stranku
Erasmus