Folder studijne

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder studijne.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 28).

11-20

Name
Comments
Entered byDocument dateModifications
Display
Attachment
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v a.r. 2008/2009
I. Takáč11/28/2011
11/28/2011
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v a.r. 2009/2010
11/28/201111/28/2011
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v a.r. 2010/2011I. Takáč
01/08/2012
01/08/2012
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v a.r. 2012/2013
11/29/2013
11/29/2013
Štipendijný poriadok SPU11/26/2011
11/26/2011
Štúdijná príručka FEŠRR na akademický rok 2008/2009
11/28/2011
11/28/2011
Štúdijná príručka FEŠRR na akademický rok 2009/2010
I. Takáč11/28/2011
11/28/2011
Štúdijná príručka FEŠRR na akademický rok 2010/2011
I. Takáč
11/28/2011
11/28/2011
Študijná príručka FEŠRR na akademický rok 2011/2012
I. Takáč11/28/201111/28/2011
Študijné plány bakalárskych študijných programov v akad. roku 2011/2012
I. Takáč
11/28/2011
11/28/2011


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 9).

Name
Enter folder
Fakultná rada kvality
ing
PHD studium
Študijné programy v AJ
Medzinárodné štúdium
bc
CEEPUS
Studijné dokumnety na anglicku web stranku
Erasmus