Folder studijne

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder studijne.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (21 - 28 of 28).

11-20
21-28

Name
CommentsEntered byDocument dateModifications
Display
Attachment
Študijné plány inžinierskych študijných programov 2011-2012
11/29/2011
01/20/2012
Študijný poriadok SPU
I. Takáč
11/28/2011
11/28/2011
Usmernenie dekanky FEŠRR pre prideľovanie motivačných štipendií
I. Takáč
11/26/2011
11/26/2011
Výška a úhrada školnéhoI. Takáč11/26/201111/26/2011
Vzor prezentácie - ZÁVEREČNEJ PRÁCE
11/28/201111/28/2011
Zákon o vysokých školách
I. Takáč
11/28/2011
11/28/2011
Žiadosť o predĺženie odovzdania záverečnej práce
I. Takáč
03/25/2013
03/25/2013
Žiadosť o uznanie jazykovej skúšky
I. Takáč11/28/201111/28/2011


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 9).

Name
Enter folder
Fakultná rada kvality
ing
PHD studium
Študijné programy v AJ
Medzinárodné štúdium
bc
CEEPUS
Studijné dokumnety na anglicku web stranku
Erasmus