Priečinok PHD studium

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku PHD studium.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 33).

1-10 11-20 21-30 31-33

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
CONDITIONS FOR ADMISSION FOR ACADEMIC YEAR 2014/2015 PHD. STUDY PROGRAMME – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
I. Takáč16.04.2014
16.04.2014
Členovia Odborovej komisie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
30.11.2011
30.11.2011
Členovia Odborovej komisie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment
I. Takáč30.11.201130.11.2011
Dôležité termíny pre III. stupeň štúdia na ak. rok 2014/201515.08.2014
30.03.2015
Harmonogram III. stupeň
I. Takáč30.11.201130.11.2011
Individuálny študijný plán
30.11.2011
30.11.2011
Náhradný termín prijímacích pohovorov na III. stupni vzdelávania na FEŠRR v ak. roku 2011/2012
I. Takáč
30.11.2011
30.11.2011
Návrh tém dizertačných prác pre náhradný termín prijímacích skúšok pre akademický rok 2012/2013 -> Študijný program: Environmentálny manažment
E. Trabalíková
02.05.2013
02.05.2013
Návrh tém dizertačných prác pre náhradný termín prijímacích skúšok pre akademický rok 2012/2013 -> študijný program: Integrovaný rozvoj vidieka
02.05.201302.05.2013
Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj v akademickom roku 2013/2014 15. máj 2014
I. Takáč03.06.201403.06.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.