Folder PHD studium

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder PHD studium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 33).

1-10
11-20 31-33

NameComments
Entered by
Document dateModificationsDisplay
Attachment
CONDITIONS FOR ADMISSION FOR ACADEMIC YEAR 2014/2015 PHD. STUDY PROGRAMME – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT04/16/2014
04/16/2014
Členovia Odborovej komisie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
I. Takáč
11/30/2011
11/30/2011
Členovia Odborovej komisie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment
11/30/2011
11/30/2011
Dôležité termíny pre III. stupeň štúdia na ak. rok 2014/2015
08/15/2014
03/30/2015
Harmonogram III. stupeň
11/30/2011
11/30/2011
Individuálny študijný plán
11/30/2011
11/30/2011
Náhradný termín prijímacích pohovorov na III. stupni vzdelávania na FEŠRR v ak. roku 2011/2012
I. Takáč
11/30/2011
11/30/2011
Návrh tém dizertačných prác pre náhradný termín prijímacích skúšok pre akademický rok 2012/2013 -> Študijný program: Environmentálny manažment
E. Trabalíková05/02/2013
05/02/2013
Návrh tém dizertačných prác pre náhradný termín prijímacích skúšok pre akademický rok 2012/2013 -> študijný program: Integrovaný rozvoj vidieka05/02/201305/02/2013
Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj v akademickom roku 2013/2014 15. máj 2014
06/03/2014
06/03/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.