Folder PHD studium

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder PHD studium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 33).

1-10 11-20 21-30 31-33

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment v akademickom roku 2013/2014I. Takáč07/20/201407/20/2014
Okruhy otázok k dizertačnej skúškeI. Takáč11/30/201111/30/2011
Oznámenie o povinnosti úhrady školného v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidiekaI. Takáč11/29/201111/29/2011
Písomná práca k dizertačnej skúškeI. Takáč10/03/201410/03/2014
Podmienky prijatia na III. stupeň v študijnom programe Environmentálny manažmentI. Takáč02/28/201302/28/2013
Podmienky prijatia na III. stupeň v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidiekaI. Takáč02/28/201306/12/2013
PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA III.STUPEŇ VZDELÁVANIA (DOKTORANDSKÉ ŚTÚDIUM) V AKAD. ROKU 2014/2015I. Takáč08/15/201408/15/2014
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupni vzdelávania (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2015/2016 I. Takáč02/04/201502/04/2015
Pokyny k dizertačnej skúškeI. Takáč10/03/201410/03/2014
prihláška na doktorandské štúdiumI. Takáč12/04/201312/04/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.