Folder PHD studium

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder PHD studium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (21 - 30 of 33).

1-10 11-20 21-30 31-33

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
rozvrhov hodín pre doktorandov na akademický rok 2013/2014 pre Environmentálny manažmentI. Takáč10/09/201302/27/2014
rozvrhov hodín pre doktorandov na akademický rok 2013/2014 pre Integrovaný rozvoj vidiekaI. Takáč10/09/201302/20/2014
Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2010/2011I. Takáč11/29/201111/29/2011
Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2011/2012I. Takáč11/29/201111/29/2011
Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2012/2013E. Trabalíková04/23/201304/23/2013
Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2013/2014I. Takáč10/09/201310/09/2013
Témy dizertačných prác v študijnom programe Environmentálny manažment pre akademický rok 2014/2015I. Takáč04/29/201404/29/2014
Usmernenie dekanky fakulty pre tvorbu rozvrhov, udeľovanie zápočtov a kreditov pre študentov III. stupňa štúdia I. Takáč08/15/201408/15/2014
Výška a úhrada školného na FEŠRR v ak. roku 2011/12I. Takáč11/30/201111/30/2011
Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práceI. Takáč10/03/201403/30/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.