Priečinok Dokumenty na web

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty na web.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 16).

1-10 11-16

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Zápisnica č.7_11.2.2011
16.04.2012
16.04.2012
Správa o činnosti AS FBP SPU v Nitre za obdobie od 8. 11. 2010
16.04.2012
16.04.2012
Zapisnica č.6_4.2.2011P. Magdolen
16.04.2012
16.04.2012
Zápisnica č.5_13.1.2011
P. Magdolen16.04.2012
16.04.2012
Zápisnica č.9_3.5.2011
P. Magdolen
16.04.2012
16.04.2012
Zápisnica č.8_19.4.2011P. Magdolen
16.04.2012
16.04.2012
Správu o činnosti AS FBP SPU v Nitre za funkčné obdobie 2006 až 2010
16.04.2012
16.04.2012
Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana FBP
P. Magdolen03.04.201203.04.2012
Rokovací poriadok AS FBPP. Magdolen03.04.2012
03.04.2012
Volebný poriadok pre voľby do Akademického senátu
03.04.2012
03.04.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Aktuality