Priečinok Dokumenty na web

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty na web.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 1 z 1).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
obrazok
11.01.2012
11.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 12).

Názov
Vstup do priečinka
O fakulte
úradne oznamy
Zahraničná spolupráca
Aktuality
Dokumenty a tlačivá
studijne
Veda a výskum
Orgány fakulty
evidencia projektov
Uchádzačom o štúdium