Priečinok Dokumenty na web

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty na web.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 109).

1-10
11-20 41-50
...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Harmonogram 2020-2021
J. Polák18.09.2020
18.09.2020
Dôležité informácie pre študentov prvých ročníkov
J. Polák
18.09.2020
18.09.2020
Výzva na predkladanie žiadostí - Národný štipendijný program SRJ. Polák
16.09.2020
16.09.2020
harmonogram 2020-2021
J. Polák14.10.2013
16.09.2020
Dodatok č. 1 k Príkazu rektorky č. 3/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky vzdelávacieho procesu a prevádzky na SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021J. Polák
15.09.2020
15.09.2020
Second announcement
10.09.2020
10.09.2020
podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka 2021/2022.
10.09.2020
10.09.2020
Príkaz rektorky č. 3/2020J. Polák08.09.202008.09.2020
Zápisy na III. stupeň doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020
16.07.2019
31.07.2020
Možnosť získať štipendium v rámci programu SCIENCE by WOMAN
23.07.2020
23.07.2020


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 20).

NázovVstup do priečinka
Agrobiotech
GA FAPZ
katalog anglicky
BUP syposium 2020
absolventi
katedry fakulty
pdf
Anglická stránka
Smernica o záverečných a habilitačných prácach
EFFAB/ FABRE – TP