Priečinok Správa o zahraničných vzťahoch SPU 2014

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Správa o zahraničných vzťahoch SPU 2014.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Tabuľka č.5 mobility zamestnancov SPU v zahraničí 2014
03.11.201503.11.2015
Tabuľky č.1,2,3,4 projekty 2014
03.11.2015
03.11.2015
Tabuľka č.6 zahraniční učitelia na SPU 2014
G. Slivinská03.11.2015
03.11.2015
Tabuľky zahr.pracovné cesty 2014
03.11.2015
03.11.2015
Tabuľky zahr.pracovné cesty nulové 2014
G. Slivinská
03.11.2015
03.11.2015
Správa o zahraničných vzťahoch SPU 2014
03.11.2015
03.11.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.