Priečinok Celoživotné vzdelávanie

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Celoživotné vzdelávanie.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Učebné plány 2014/2015
M. Granátová11.10.201411.10.2014
Termíny výučby LS
11.10.201411.10.2014
Termíny výučby ZS
11.10.2014
11.10.2014
Prihláška UTV 2014 15
M. Granátová04.06.201206.08.2014
Aktuálne ŠP 2012 2013
22.09.2012
28.09.2012
Zásady štúdia 2012 13
04.06.2012
05.06.2012
Ponuka UTV 2012 13M. Granátová
04.06.2012
04.06.2012
Infoletak UTV
M. Granátová
04.06.2012
04.06.2012
Akreditované kurzy ďalšieho vzdelávania
M. Granátová04.06.2012
04.06.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Projekty a udalosti
Kariérne poradenstvo dokumenty