Priečinok Štúdium

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Štúdium.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Doklady zahraničného uchádzačaM. Granátová
19.03.2015
19.03.2015
Dni otvorených dverí28.10.201315.10.2014
Prečo študovať na SPU v Nitre
12.03.2013
12.03.2013
Prihláška na III. stupeň
M. Granátová
31.05.2012
31.05.2012
Vysvetlenia k IM. Granátová30.05.2012
30.05.2012
Vysvetlenia k II
M. Granátová
30.05.2012
30.05.2012
Pihláška na II. stupeň
M. Granátová30.05.2012
30.05.2012
Prihláška na I. stupeň
30.05.2012
30.05.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 15).

Názov
Vstup do priečinka
Študijné plány
Sprievodca študentov - ECTS
Časové harmonogramy
Informácie pre ŠŠP
Kvalita
Absolventi
Školné
Celoživotné vzdelávanie
Univerzita tretieho veku dokumenty
Záverečné práce