Folder Štúdium

Document tree   

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Štúdium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (0 - 10 of 8).

NameCommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Doklady zahraničného uchádzača
M. Granátová
03/19/2015
03/19/2015
Dni otvorených dverí
M. Granátová10/28/2013
10/15/2014
Prečo študovať na SPU v Nitre
M. Granátová03/12/201303/12/2013
Prihláška na III. stupeň
M. Granátová
05/31/2012
05/31/2012
Vysvetlenia k I
05/30/2012
05/30/2012
Vysvetlenia k IIM. Granátová05/30/2012
05/30/2012
Pihláška na II. stupeň
05/30/2012
05/30/2012
Prihláška na I. stupeň
05/30/2012
05/30/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (11 - 15 of 15).

Name
Enter folder
Sociálne štipendiá
Vnútorné predpisy pre štúdium dokumenty
Uznávanie dokladov o vzdelaní dokumenty
Akreditované študijné programy
Prihlášky na štúdium