Priečinok Štúdium

   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Štúdium.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 10 z 1).

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Application Form
14.07.2020
14.07.2020


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (11 - 14 z 14).

Názov
Vstup do priečinka
Vnútorné predpisy pre štúdium dokumenty
Uznávanie dokladov o vzdelaní dokumenty
Akreditované študijné programy
Prihlášky na štúdium