Priečinok Štúdium

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Štúdium.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 10 z 8).

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Doklady zahraničného uchádzačaM. Granátová19.03.201519.03.2015
Dni otvorených dveríM. Granátová28.10.201315.10.2014
Prečo študovať na SPU v NitreM. Granátová12.03.201312.03.2013
Prihláška na III. stupeňM. Granátová31.05.201231.05.2012
Vysvetlenia k IM. Granátová30.05.201230.05.2012
Vysvetlenia k IIM. Granátová30.05.201230.05.2012
Pihláška na II. stupeňM. Granátová30.05.201230.05.2012
Prihláška na I. stupeňM. Granátová30.05.201230.05.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (11 - 15 z 15).

NázovVstup do priečinka
Sociálne štipendiá
Vnútorné predpisy pre štúdium dokumenty
Uznávanie dokladov o vzdelaní dokumenty
Akreditované študijné programy
Prihlášky na štúdium