Priečinok Školné

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Školné.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 67).

1-10 11-20 31-40 41-50 ...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Výňatok z dodatku k štatútu a doklady ku žiadosti o zmenu školného
M. Granátová
27.08.2014
08.07.2020
Poplatky 20 2113.12.2019
13.12.2019
Školné za EF SJ 20 21M. Granátová
13.12.2019
13.12.2019
Školné za EF AJ 20 21
M. Granátová
13.12.2019
13.12.2019
Školné za DF AJ 20 21
13.12.2019
13.12.2019
Školné za NDŠ AJ 20 21
13.12.201913.12.2019
Školné za NDŠ DaEF 20 21
M. Granátová
13.12.2019
13.12.2019
Školné za EF SJ 19 20
M. Granátová17.12.201811.01.2019
Školné za EF AJ 19 20
M. Granátová
17.12.2018
11.01.2019
Poplatky 19 20
17.12.2018
17.12.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.