Priečinok Veda a výskum

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Veda a výskum.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Koncepcia výskumu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja do roku 2015
I. Takáč13.12.201113.12.2011
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania v študijnom programe Environmentálny manažment na akademický rok 2014/2015
I. Takáč
03.02.2014
28.03.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 6 z 6).

Názov
Vstup do priečinka
Research anglicka web stranka
ŠVK
Plán podujatí
Správy o vedecko-výskumnej činnosti
acta
zborníky a publikácie