Priečinok 2016

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 2016.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia AS TF_29-07-2016
V. Vozárová
29.07.2016
08.03.2017
Zápisnica č. 7/2016 zo zasadnutia AS TF_30-11-2016Originál zápisnice je zverejnený ...V. Vozárová
30.11.2016
08.03.2017
Zápisnica z priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF_19-10-2016
V. Vozárová19.10.2016
19.10.2016
Zápisnica č. 6/2016 zo zasadnutia AS TF_19-09-2016
Originál zápisnice je zverejnený ...
19.09.2016
30.09.2016
Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia AS TF_02-06-2016
Originál zápisnice je zverejnený ...
08.06.2016
08.06.2016
Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia AS TF_27-04-2016
Originál zápisnice je zverejnený ...27.04.2016
26.05.2016
Zápisnica č. 2/2016 z mimoriadneho zasadnutia AS TF_20-04-2016
Originál zápisnice je zverejnený ...
20.04.2016
22.04.2016
Zápisnica č. 1/2016 z mimoriadneho zasadnutia AS TF_16-03-2016
Originál zápisnice je zverejnený ...
V. Vozárová16.03.201630.03.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.