Priečinok Dokumenty a tlačivá

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty a tlačivá.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 10 z 7).

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Examples of ducuments description using the ISO 690 citation style
19.08.2013
19.08.2013
Kolektívna zmluva11.01.201211.01.2012
Rozmiestnenie pracovísk a posluchární FEŠRR
11.01.2012
11.01.2012
Sablona en version new
19.08.201319.08.2013
Š Vzorový návrh kandidáta do AS SPU pre voľby 15.10.2014
28.09.2014
28.09.2014
Z Vzorový návrh kandidáta do AS SPU pre voľby 15.10.2014
28.09.2014
28.09.2014
Zákon o vysokých školách
11.01.201221.02.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (11 - 11 z 11).

Názov
Vstup do priečinka
Študentská zóna