Priečinok Vnútorné predpisy SPU

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy SPU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 19).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Disciplinárny poriadok SPU
I. Takáč
11.01.2012
17.07.2013
Organizacny poriadok
28.11.2012
28.11.2012
Poriadok poplatkov
I. Takáč
17.07.2013
17.07.2013
Pracovný poriadok
11.01.201211.01.2012
Pravidla pre pracu v pocitacovej sieti SPU
L. Gabríny28.11.201228.11.2012
Príkaz rektora č. 3/2013 Zabezpečenie webovej stránky SPU v Nitre
I. Takáč
16.04.2013
16.04.2013
Príkaz rektora č. 4/2013 Zverejňovanie podujatí na webovej stránke SPU v Nitre
16.04.2013
16.04.2013
Príkaz rektora 2/2013 - Evidencia projektov v univerzitnom IS SPU v Nitre25.03.201325.03.2013
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie SPU
I. Takáč11.01.201217.07.2013
Smernica na realizáciu praktickej výučby študentov SPU
11.01.2012
11.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.