Priečinok Vnútorné predpisy SPU

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy SPU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 19).

1-10
11-19

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Disciplinárny poriadok SPU
11.01.2012
17.07.2013
Organizacny poriadok
28.11.201228.11.2012
Poriadok poplatkov17.07.2013
17.07.2013
Pracovný poriadok
I. Takáč11.01.2012
11.01.2012
Pravidla pre pracu v pocitacovej sieti SPU
28.11.201228.11.2012
Príkaz rektora č. 3/2013 Zabezpečenie webovej stránky SPU v Nitre
16.04.2013
16.04.2013
Príkaz rektora č. 4/2013 Zverejňovanie podujatí na webovej stránke SPU v Nitre
16.04.2013
16.04.2013
Príkaz rektora 2/2013 - Evidencia projektov v univerzitnom IS SPU v Nitre
I. Takáč25.03.201325.03.2013
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie SPU
I. Takáč11.01.2012
17.07.2013
Smernica na realizáciu praktickej výučby študentov SPU
I. Takáč11.01.2012
11.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.