Folder Vnútorné predpisy SPU

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnútorné predpisy SPU.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 19 of 19).

1-10 11-19

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Smernica o financnej kontrole obchodno-zavazkovych vztahov a audite na SPU v NitreL. Gabríny11/28/201211/28/2012
Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebamiI. Takáč02/28/201302/28/2013
Smernica o zaverecnych a habilitacnych pracach 36/2012I. Takáč11/28/201202/21/2013
Štipendijný poriadok SPUI. Takáč01/11/201207/17/2013
Študijný poriadok SPUI. Takáč01/11/201207/17/2013
Usmernenie rektora k zamestnávaniu FO na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeruL. Gabríny01/30/201301/30/2013
Zásady realizácie BOPZ pre študentovI. Takáč01/30/201302/28/2013
Zasady volieb do AS FESRRL. Gabríny11/28/201211/28/2012
Zásady výberového konaniaI. Takáč01/11/201201/11/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.