Priečinok Vnútorné predpisy SPU

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy SPU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 19 z 19).

11-19

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziťPríloha
Smernica o financnej kontrole obchodno-zavazkovych vztahov a audite na SPU v Nitre
L. Gabríny28.11.201228.11.2012
Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami
28.02.2013
28.02.2013
Smernica o zaverecnych a habilitacnych pracach 36/2012
I. Takáč
28.11.2012
21.02.2013
Štipendijný poriadok SPUI. Takáč
11.01.2012
17.07.2013
Študijný poriadok SPU
11.01.2012
17.07.2013
Usmernenie rektora k zamestnávaniu FO na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
L. Gabríny
30.01.2013
30.01.2013
Zásady realizácie BOPZ pre študentovI. Takáč30.01.201328.02.2013
Zasady volieb do AS FESRR
28.11.201228.11.2012
Zásady výberového konania
11.01.2012
11.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.