Priečinok Vnútorné predpisy SPU

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy SPU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 19 z 19).

1-10 11-19

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Smernica o financnej kontrole obchodno-zavazkovych vztahov a audite na SPU v NitreL. Gabríny28.11.201228.11.2012
Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebamiI. Takáč28.02.201328.02.2013
Smernica o zaverecnych a habilitacnych pracach 36/2012I. Takáč28.11.201221.02.2013
Štipendijný poriadok SPUI. Takáč11.01.201217.07.2013
Študijný poriadok SPUI. Takáč11.01.201217.07.2013
Usmernenie rektora k zamestnávaniu FO na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeruL. Gabríny30.01.201330.01.2013
Zásady realizácie BOPZ pre študentovI. Takáč30.01.201328.02.2013
Zasady volieb do AS FESRRL. Gabríny28.11.201228.11.2012
Zásady výberového konaniaI. Takáč11.01.201211.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.