Folder Vnútorné predpisy FEŠRR

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnútorné predpisy FEŠRR.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 14 of 14).

11-14

Name
CommentsEntered byDocument dateModificationsDisplay
Attachment
Smernica na motivovanie a podporu učiteľských, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov FEŠRR na zvyšovaní kvality a efektívnosti vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti
I. Takáč01/28/201501/28/2015
Štatút FEŠRRL. Gabríny01/11/201211/28/2012
Zápisné na akademický rok 2014/2015 FEŠRR
I. Takáč04/29/2014
04/29/2014
Zásady volieb do AS FEŠRRI. Takáč
01/11/2012
01/11/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.