Folder Vnútorné predpisy FEŠRR

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnútorné predpisy FEŠRR.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 14 of 14).

1-10 11-14

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Smernica na motivovanie a podporu učiteľských, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov FEŠRR na zvyšovaní kvality a efektívnosti vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnostiI. Takáč01/28/201501/28/2015
Štatút FEŠRRL. Gabríny01/11/201211/28/2012
Zápisné na akademický rok 2014/2015 FEŠRRI. Takáč04/29/201404/29/2014
Zásady volieb do AS FEŠRRI. Takáč01/11/201201/11/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.