Priečinok Vnútorné predpisy FEŠRR

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy FEŠRR.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 14 z 14).

11-14

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Smernica na motivovanie a podporu učiteľských, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov FEŠRR na zvyšovaní kvality a efektívnosti vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti
28.01.201528.01.2015
Štatút FEŠRR
L. Gabríny
11.01.2012
28.11.2012
Zápisné na akademický rok 2014/2015 FEŠRRI. Takáč
29.04.2014
29.04.2014
Zásady volieb do AS FEŠRR
I. Takáč
11.01.2012
11.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.