Priečinok Príkazy, pokyny a usmernenia

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Príkazy, pokyny a usmernenia.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 15 z 15).

11-15

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Usmernenie dekanky FEŠRR pre prideľovanie motivačných štipendií
11.01.201228.11.2012
Usmernenie dekanky FEŠRR pre tvorbu rozvrhov, udeľovanie a kreditov pre študentov III. stupňa štúdia
I. Takáč11.01.2012
20.09.2013
Vyhláška MŠVaV SR z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
11.01.2012
11.01.2012
Základné pravidlá postupu pri vydaní učebnej pomôcky na FEŠRR SPU v NitreI. Takáč11.01.201211.01.2012
Žiadosť o administráciu medzinárodného projektu Centrom medzinárodných programov FEŠRR
01.02.2013
24.03.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.