Priečinok Formuláre a tlačivá pre študentov

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Formuláre a tlačivá pre študentov.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dohoda o odbornej praxi študenta
11.01.201228.01.2014
Dohoda o odbornej praxi študenta v anglickom jazyku
I. Takáč11.01.2012
11.01.2012
pre absolventov univerzityK. Škriniarová
05.08.2013
05.08.2013
Všeobecný vzor žiadosti o prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, predĺženie skúškového obdobia, opakovanie predmetov, uznávanie semestrálnych skúšok, individuálny študijný plán atď...
11.01.2012
22.01.2015
Žiadosť o uznanie jazykovej skúšky
I. Takáč11.01.2012
11.03.2013
Žiadosť o zmenu školného
L. Gabríny
11.01.2012
28.11.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.