Priečinok Formuláre a tlačivá pre zamestnancov

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Formuláre a tlačivá pre zamestnancov.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 18).

1-10
11-18

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dohoda o brigádnickej práci študenta 2012/2013
L. Gabríny
28.11.2012
28.11.2012
Dohoda o pracovnej činnosti 2012/2013 - Fakulta
28.11.2012
28.11.2012
Dohoda o pracovnej činnosti 2012/2013 - rektorát, celouniverzitné pracoviská
28.11.2012
28.11.2012
Dohoda o vykonaní práce 2012/2013 - rektorát, celouniverzitné pracoviská
L. Gabríny
28.11.2012
28.11.2012
Dohoda o vypracovaní oponentského posudku
20.02.201420.02.2014
Dohoda o vykonaní práce 2012/2013 - FakultaL. Gabríny11.01.201228.11.2012
Návrhy projektovI. Takáč11.01.2012
11.01.2012
Oponentský posudok záverečnej práce
11.01.201220.02.2014
Oponentský posudok záverečnej práce (v anglickom jazyku)I. Takáč
06.03.2014
06.03.2014
Posudok vedúceho záverečnej práce
22.02.2014
20.02.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.