Priečinok Formuláre a tlačivá pre záujemcov o štúdium

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Formuláre a tlačivá pre záujemcov o štúdium.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Prihláška na III. stupeň vzdelávania
28.11.201208.12.2013
Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – I stupeň
11.01.201208.12.2013
Prihláška na vysokoškolské štúdium inžinierske – II stupeň
11.01.2012
08.12.2013
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium inžinierske – II stupeň
I. Takáč11.01.201211.01.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.