Priečinok zapisnice

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku zapisnice.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 85).

1-10 21-30
...

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zapisnica 13_2020
14.08.2020
14.08.2020
Zapisnica 12_2020
08.07.2020
08.07.2020
Zapisnica 8_2019
J. Polák
07.06.2019
07.06.2019
Zapisnica 7_2019
J. Polák07.06.2019
07.06.2019
Zapisnica 5_2019
25.02.2019
25.02.2019
Zapisnica 4_2019
05.02.2019
05.02.2019
Zapisnica 3_2018
J. Polák
20.12.2018
20.12.2018
Zapisnica 1_2018
27.11.2018
27.11.2018
Zapisnica 31_2018
18.10.2018
05.11.2018
Zapisnica 30_2018
J. Polák18.10.2018
05.11.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

NázovVstup do priečinka
Správa o činnosti
prilohy k zapisniciam