Priečinok zapisnice

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku zapisnice.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 20 z 84).

11-20 21-30 31-40 ...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Zapisnica z volieb zamestnanecká časť AS FAPZ
18.10.2018
18.10.2018
Zapisnica z volieb študentská časť AS SPU
18.10.2018
18.10.2018
Zapisnica z volieb študentská časť AS FAPZ
18.10.2018
18.10.2018
Zapisnica 28_201827.07.201827.07.2018
príloha zápisnica 27-2018J. Polák31.05.2018
31.05.2018
Zapisnica 27_2018
J. Polák
31.05.2018
31.05.2018
Zapisnica 26_2018
J. Polák
07.05.2018
31.05.2018
Zapisnica 25_201707.05.2018
07.05.2018
Zapisnica 19_2017
J. Polák
31.05.2017
09.11.2017
Zapisnica 18_2017
31.05.201709.11.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Správa o činnosti
prilohy k zapisniciam