Priečinok zapisnice

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku zapisnice.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (21 - 30 z 83).

1-10 11-20
21-30
41-50 ...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zapisnica 24_2017
09.11.2017
09.11.2017
Zapisnica 23_2017
J. Polák09.11.201709.11.2017
Zapisnica 22_2017
09.11.2017
09.11.2017
Zapisnica 21_2017
09.11.2017
09.11.2017
Zapisnica 17_2016
J. Polák
19.12.2016
19.12.2016
Zapisnica 16_201619.12.201619.12.2016
Zapisnica 15_2016
19.12.2016
19.12.2016
Zapisnica 14_2016
J. Polák
19.12.2016
19.12.2016
Zapisnica 13_2016J. Polák
12.05.2016
12.05.2016
Zápisnica z priebehu doplňujúcich volieb do AS FAPZ (25.04.2016)
J. Candrák03.05.201603.05.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 2).

NázovVstup do priečinka
Správa o činnosti
prilohy k zapisniciam