Priečinok zapisnice

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku zapisnice.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (31 - 40 z 84).

...
21-30 31-40 41-50 51-60
...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Zápisnica z priebehu doplňujúcich volieb do AS FAPZ (25.04.2016)
03.05.201603.05.2016
Zapisnica 12_2016
04.04.2016
04.04.2016
Zapisnica 11_2016
04.04.2016
04.04.2016
Zapisnica 10_2015
J. Polák
28.09.2015
28.09.2015
Zapisnica 9_2015
J. Polák
22.06.2015
22.06.2015
Zapisnica 8_2015
22.05.2015
22.05.2015
Zapisnica 7_2015
22.05.2015
22.05.2015
Zapisnica 6_2014
J. Polák
31.03.2015
31.03.2015
Zapisnica 5_2015J. Polák27.02.201527.02.2015
Zapisnica 4_2014
J. Polák29.01.2015
29.01.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Správa o činnosti
prilohy k zapisniciam