Priečinok zapisnice

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku zapisnice.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (41 - 50 z 83).

...
31-40 41-50 61-70 ...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zapisnica 2_2014J. Polák03.12.201403.12.2014
Zapisnica 26_2014
20.11.201420.11.2014
Zapisnica1_2014
11.11.2014
11.11.2014
Zapisnica 25_2014
10.11.2014
10.11.2014
Zapisnica 24_2014
J. Polák
10.11.2014
10.11.2014
Zapisnica 22_2014
10.11.2014
10.11.2014
Zapisnica 23_2014
10.11.2014
10.11.2014
Zapisnica 21_2014J. Polák09.10.201409.10.2014
Zapisnica 20_2014
25.09.201425.09.2014
Zapisnica 19_2014
J. Polák
12.09.2014
12.09.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Správa o činnosti
prilohy k zapisniciam