Folder Zabezpečovanie úloh technika požiarnej ochrany

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Zabezpečovanie úloh technika požiarnej ochrany.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Príloha č.2 k zmluve
A. Kentošová
01/28/2016
01/28/2016
Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochranyA. Kentošová01/28/2016
01/28/2016
Príloha č.1 Formulár cenovej ponuky
01/28/2016
01/28/2016
Výzva
01/28/2016
01/28/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.