Priečinok Ing. Pavol Otepka, PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Pavol Otepka, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Návrh_na_udelenie_titulu_docent28.04.2017
28.04.2017
Návrh_na_začatie_HK
28.04.2017
28.04.2017
Oponentský posudok doc. HúskaV. Magáthová24.11.201624.02.2017
Oponentský posudok prof. Juráni
V. Magáthová24.11.2016
24.02.2017
Oponentský posudok prof. Víglaský
V. Magáthová
24.11.2016
24.02.2017
Plnenie kritérií FEŠRR
V. Magáthová
07.04.2016
07.04.2016
Pozvánka
V. Magáthová
24.02.2017
24.02.2017
Prezenčná_listina_VR_FEŠRR_25_04_2017
28.04.201728.04.2017
Profesijný životopis
01.12.2016
01.12.2016
Rozhodnutie_VR_FEŠRR_13_4_2016_HKaO
14.04.2016
28.04.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.