Složka Stavebné práce

   
Zobrazení dokumentů

Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Stavebné práce.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (11 - 12 z 12).

11-12

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
ZobrazitPříloha
Umiestnenie trvalého dopravného zariadenia pri pavilóne Q na SPU v NitreA. Kentošová03.05.201803.05.2018
Výzva na predloženie ponuky - Projektová dokumentácia na sanáciu statických porúch spojovacej chdby na KHBP
V. Baláž21.07.201621.07.2016


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (11 - 20 z 32).

Název
Vstup do složky
Ručné maľovanie interiérov, lokálna oprava omietok v Študentských domovoch
Odstránenie dočasnej stavby UNIMO pri pavilóne RI v hlavnom areáli SPU v Nitre
Oprava brán s príslušenstvom v areáli SPU v Nitre
Výmena okien na pavilóne BA Katedry hygieny a bezpečnosti potravín
Rekonštrukcia strechy v ŠD Mladosť
Rekonštrukcia vstupného schodiska do ŠD A.Bernoláka
,Oprava sociálnych zariadeni v budove BZ FZKI SPU v Nitre
Rekonštrukcia 10 buniek na 1.NP v ŠD Mladosť
Sanácia statických porúch spojovacej chodby na KHBP
Oprava sociálnych zariadení v budove Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (KOVV)KOVV